header image
Następne wydarzenie

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki praw człowieka i obywatela oraz podmiotowości obywatelskiej.

ogólnie: filozofia społeczna i polityczna, antropologia filozoficzna, aksjologia polityki, prawa człowieka, filozofia prawa, etyka, medioznawstwo, filozofia praktyczna;

 

szczególnie: kultura publiczna i polityczna, wolność słowa, etyka mediów, godność człowieka, etyka i moralność w polityce, relacje między moralnością a prawem, społeczeństwo obywatelskie, monitoring instytucji publicznych, administracja publiczna, globalizacja, marketing polityczny, komunikacja masowa, neofunkcjonalizm

 

 

 

Udział w konferencjach (najważniejszych):

 

 

 1. 60-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” na Akademii Pomorskiej w Słupsku (wrzesień 2008); referat: Historiozoficzne ujęcie praw człowieka (ta konferencja była również przeze mnie współorganizowana);

 1. VIII Zjazd Filozoficzny w Warszawie” (wrzesień 2008); referat: Władza wobec kategorii nieposłuszeństwa obywatelskiego. Władza sprawiedliwa czy praworządna;

 1. Wolność i władza a życie publiczne” na Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie (listopad 2008); referat: Kultura życia publicznego w Polsce;

 1. Karta Praw Podstawowych UE – nowe standardy ochrony praw człowieka?” na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu (marzec 2009); referat: Wymiar polityczny i aksjologiczny Karty Praw Podstawowych (ta konferencja była również przeze mnie współorganizowana);

 1. Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (październik 2009); referat: Rola i znaczenie „bezpieczeństwa ontologicznego” w procesie edukacji;

 1. Kłamstwo a życie publiczne” na Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie (listopad 2009); referat: Proces kształtowania się opinii publicznej wobec funkcjonowania „kłamstwa użytecznego” w życiu publicznym;

 1. Ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu (grudzień 2009); referat: Ludobójstwo a zbrodnie wojenne. Różna odpowiedzialność;

 1. Filozofia polityczna w Polsce po 1989 roku” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (wrzesień 2010); referat: Problem moralności życia publicznego wobec postępującego procesu upublicznienia sfery prywatnej w społeczeństwie informacyjnym;

 1. Autentyczność a życie publiczne” na Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie (październik 2010); referat: (Nie)autentyczność jednostki w sferze publicznej;

 1. II Kongres Politologów” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (wrzesień 2012); referat: Kultura polityczna a kultura obywatelska w kontekście prowadzenia kampanii politycznych w polskich mediach;

 1. Socjologia medycyny – promocja zdrowia – biopolityka” na Uniwersytecie Łódzkim (marzec 2013); referat: Problem godności człowieka w kontekście biopolityki;

 1. Od ulicy do demokracji… po demokrację na ulicy,
  czyli przestrzeń publiczna jako teren politycznej kontestacji”
  na Uniwersytecie im. K. Wielkiego w Bydgoszczy (kwiecień 2013); referat: Nowoczesność jednostki w dobie kontrdemokracji;

 1. Aksjologia życia publicznego” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (czerwiec 2013); referat: Wolność religijna. Wolność „od” czy wolność „do”?

 1. Zaufanie a życie publiczne” na Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie (październik 2013); referat: Różnica pomiędzy zaufaniem pozycyjnym a systemowym na przykładzie polityka i męża stanu.

 

 

Udział w projektach badawczych:

 

 • program monitoringowy prowadzony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka: Courtwtach („Obserwator sądów”) (wrzesień 2005 – grudzień 2006),

 • program monitoringowy prowadzony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka: Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce (listopad 2008 – sierpień 2010),

 • program monitoringowy prowadzony przez Fundację im. Stefana Batorego: Monitoring wyborów samorządowych w publicznych mediach (wrzesień – listopad 2010),

 

Inicjatywy naukowe:

 

 • organizator debat oxfordzkich dla studentów życia publicznego; przykładowe tematy: „Czy w Polsce eutanazja powinna być zalegalizowania?”, „Czy Polska jest krajem, w którym przestrzega się prawa do wolności myśli, słowa i religii?”, „Co jest ważniejsze: prawo do prywatności czy bezpieczeństwo” etc.

 • w latach 2007–2009 współorganizator „Warsztatów filozoficznych dla młodzieży”.

 • sekretarz Wydawnictwa Naukowego Instytutu Filozofii UAM;

 • managing editor w czasopiśmie „Lingua ac Communitas”;

 • członek Rady Recenzenckiej czasopisma naukowego: „Władza Sądzenia” wydawanego przez Katedrę Socjologii Moralności i Polityki Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania pozanaukowe

Uczestnik warsztatów dziennikarskich w latach 1993-1997 prowadzonych przez cenioną filozofkę i publicystę Halinę Bortnowską, a nad którymi patronował Ryszard Kapuściński. Absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz współpracownik tejże organizacji. Prywatnie miłośnik rasy psów husky (również właściciel psa tej rasy) oraz francuskich komedii, piłki nożnej a także poezji śpiewanej i turystyki górskiej. Od 2005 roku współorganizator poznańskiej edycji festiwalu filmowego „Prawa człowieka w filmie Watchdocs”, z licznymi prelekcjami na temat praw człowieka; w 2010 roku udział w roli eksperta praw człowieka w symulacji wysłuchania publicznego zorganizowanych przez studentów życia publicznego dotyczącego kwestii bioetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z in vitro, wraz z posłanką Krystyną Łybacką oraz posłanką Agnieszką Kozłowską-Rajewicz; w 2013 roku udział w roli eksperta praw człowieka podczas Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w ramach debaty „Po co nam prawa człowieka?; w 2013 roku udział w debacie na temat przyszłości poznańskiej dzielnicy Jeżyce w kontekście samorządności. Dyskusja zorganizowana i przeprowadzona w Teatrze Nowym w Poznaniu.